Aktuelt

Gå til hovedinnhold

Aktuelt

Mange Gjerdrum-evakuerte tilbake

I Gjerdrum får mange av de evakuerte etter skredet flytte hjem igjen. Etter anbefaling fra NVE har politiet besluttet å frigi store deler av det evakuerte området og har endret evakueringssonen.

Oversiktsbilde Gjerdrumskredet. Foto.
Foto: Terje Haug, Finans Norge.

Foreløpig 900 millioner i naturskadeerstatninger etter skredet i Gjerdrum

Skredet i Gjerdrum 30. desember gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner. Det viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool over de materielle skadene. Såpass kort tid etter skredet er vi fortsatt i en tidlig fase, tallene ...

Gjerdrumskredet. Rasgropa med hus på kanten.
Foto: Terje Haug, Finans Norge.