Skadebehandlerkurs videregående

Tid: 8.-9. oktober 2024, Finansnæringens hus Tid 15.-16. oktober 2024, Bergen sted ikke bestemt

Send e-post til  for å melde deg på.

Påmeldingsfristen er 17. september for kurset i Finansnæringens hus og 24. september for kurset i Bergen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir få påmeldte. 

Kursinnhold/temaer

 • Generelt om ordningen                                                  
 • Saksbehandling              
 • Storm                              
 • Stormflo                          
 • Flom                                            
 • Spesielle temaer             
 • Direkte/Indirekte skade
 • Redning/sikring
 • Statistikk
 • Hageanlegg
 • Relokalisering/tomteerstatning
 • Løsøre
 • Avkortning – nemndavgjørelser
 • Anke/klagebehandling 
 • Gjentatte skadetilfeller
 • Regress