Takstkurs

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstingeniører. Denne opplæringen gjelder for utdanning av naturskadetakstingeniører for Norsk Naturskadepool sin ordning.

Hva lærer du?

Denne opplæringen gir deg en oversikt over lovverket og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde. Naturskadeforsikringsloven står sentralt. Du får studere eksempler på ulike typer skader og innsikt i hva du skal se etter ved skader. I denne opplæringen søker vi å ha en praktisk tilnærming til skadeårsakene. Vi gjennomgår statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet. Kurset har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdagene er obligatorisk.

Innhold

  • Lovverk og organisering
  • Naturskadeforsikringsloven
  • Hva skal du se etter ved skader
  • Spesielle skadetyper og skadetilfeller
  • En praktisk tilnærming til skadeårsaker
  • Takstingeniørens arbeid gjennom eksempler
  • Statens ordning for naturskadeerstatning