Kurs og opplæring

Digitale kurs

Disse opplæringsvideoene er beregnet på saksbehandlere og takstkonsulenter i forsikringsselskapene som skal behandle naturskader. Formålet med videoene er å få en enkel, rask og grunnleggende innføring i skadeårsakene flom, stormflo, skred og storm.

Takstkurs

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstingeniører. Denne opplæringen gjelder for utdanning av naturskadetakstingeniører for Norsk Naturskadepool sin ordning.