Digitale kurs

Disse opplæringsvideoene er beregnet på saksbehandlere og takstkonsulenter i forsikringsselskapene som skal behandle naturskader. Formålet med videoene er å få en enkel, rask og grunnleggende innføring i skadeårsakene flom, stormflo, skred og storm.

Dette er en kort og generell innføring i hva som defineres som naturskader. I tillegg inneholder videoene informasjon om hva som er viktig å huske når du behandler naturskader.

De digitale kursene erstatter ikke fysiske heldagskurs. Heldagskursene gir en mer grundig innføring i naturskadebehandling ved å utdype naturskadebegrepet. Disse kursene gir flere eksempler på skader, samt inneholder diskusjoner om tvilstilfeller og gruppeoppgaver.

Flom

Stormflo

Skred

Storm