Skadebehandling / skadehåndbok

Skadehåndboken er beregnet på takstkonsulenter som takserer naturskader og saksbehandlere i forsikringsselskapene som behandler naturskader.