Tegningsretningslinjer

Tegningsretningslinjer fra 2012 og fram til dagens gjeldende retningslinjer.

Takst og indeks

(for sone- og pristabeller se kapittel 4)

Tegningsretningslinjene angir hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes.