Skadebehandlerkurs grunnkurs

Tid: 6. november 2024

Send e-post til for å melde deg på.

Påmeldingsfristen er 16. oktober.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kursene dersom det blir få påmeldte. 

Læringsmål

 1. Forstå hvordan naturskadeordningen er bygd opp og organisert.
 2. Gjøre deltakerne i stand til å vite hvor man finner informasjon og hvilke krav som stilles til dokumentasjon knyttet til naturskader og skadeoppgjør.
 3. Øke kunnskap til avregningsvilkår, lover og rutiner.
 4. Kjenne til skadetypene innenfor naturskadebegrepet og spesielt til storm og flom.

Kursinnhold/temaer

 • Hva er naturskade
 • Om ordningen, statistikk, forhold til andre aktører
 • Saksbehandling/vilkår for avregning
 • Redning/sikring
 • Hageanlegg/tomt
 • Storm
 • Flom
 • Oppgaver
 • Tilbakemelding fra skaderevisorene
 • Stormflo og andre skadetyper