Nytt naturskadeforsikringsregelverk

Fra 1.1.2025 trer nytt regelverk for naturskadeforsikringsordningen i kraft. Det skal blant annet bygges opp et sentralt fond, styresammensetningen endres og forsikringsselskapene får dekket administrasjonskostnader knyttet til naturskadeforsikring.

Årsrapport 2023

Her kan du lese Norsk Naturskadepools årsrapport for 2023

Naturskadeåret 2023 når nye høyder

Erstatningene etter naturskader er rekordhøye i 2023 med nesten 4,2 milliarder kroner. Det er særlig erstatningene etter ekstremværet Hans som trekker summen opp.

Innlogging til NINA

Ny innloggingslenke og krav til nytt passord i skaderapporteringssystemet NINA.