Mye naturskader på nyåret

Hittil i år har det vært mye naturskader. Stormen Ingunn førte til naturskadeerstatninger for nesten en halv milliard kroner, viser oppdaterte anslag fra Norsk Naturskadepool.

Ekstremværet Ingunn gjorde skade for nærmere 500 millioner kroner

Det er anslagsvis 6500 skader og erstatninger på opp mot 500 millioner kroner på hus, bygninger og innbo etter stormen Ingunn.

Nye regler om naturskadeforsikring trer i kraft 1. januar 2025

Ny forskrift om naturskadeforsikring ble vedtatt i statsråd 26. januar. Både forskriften og lovreglene, som er vedtatt tidligere, trer i kraft 1. januar 2025.

Mya vann på asfaltert vei.

Innlogging til NINA

Ny innloggingslenke og krav til nytt passord i skaderapporteringssystemet NINA.