Værobservasjoner

Vind

Vindobservasjoner som grunnlag for å avregne skaden gjennom NP, finner takstkonsulenter på Norsk Klimaservicesenter og Yr.no, samt ved befaring;

  • med egne observasjoner og beregninger av skadd objekt og konstruksjonens styrke
  • vurdering av innvirkning av topografi på skadestedet (og eventuell forsterkende effekt av vindlast)
  • skadelidtes kjennskap til konstruksjonens eventuelle svakheter

Vindhastighet som minsteverdi for erstatningsbetingende storm (i kast) er 20.8 m/sek, mens bygnings bestandighet og konstruksjon følger byggeforskriftenes krav til vindlastopptak på skadested og -tidspunkt. Dette skal alltid gjengis i takstrapporten.

Norsk Klimaservicesenter, Meterologisk Institutt

Norsk Klimaservicesenter har værdata og statistikk på på sine sider. 

Fra hovedsiden, klikk på Værdata og statistikk, deretter Observasjoner og værstatistikk.

  • først velger du tidsoppløsningen du vil ha
  • deretter velger du hvilke væropplysninger du vil ha, f.eks. opplysninger om vind og vindhastighet
  • så velger du for hvilket tidsrom du vil ha disse opplysningene
  • til slutt velger du hvilken målestasjon opplysningene skal hentes fra.

Legg merke til at Norsk Klimaservicesenter også leverer historiske opplysninger om nedbør - herunder nedbørintensitet.

Observasjoner og værstatistikk hos Norsk Klimaservicesenter

Se også: Storm

Yr

Se yr.no 

Gå til nettsiden, appene inneholder mindre informasjon. Der finner du historikk, men merk at det ikke er alle målestasjoner som leverer full oversikt. 

Hvis ønsket observasjon mangler, må du gjenta søket på alternativ målestasjon evt. kontakte Meteorologisk institutt.

Stormflo

Observasjoner finner vi hos kartverket.no/sehavnivå

Se også: Stormflo

Tidligere anbefalte eKlima - portalen til Meteorologisk institutts klimadatabase - er ikke lenger tilgjengelig for almenn bruk. Ved særlig behov må met.no kontaktes.