Nytt naturskadeforsikringsregelverk

Publisert

Tre i elv. Foto.

Foto: Svein Aursand.

Fra 1.1.2025 trer nytt regelverk for naturskadeforsikringsordningen i kraft. Det skal blant annet bygges opp et sentralt fond, styresammensetningen endres og forsikringsselskapene får dekket administrasjonskostnader knyttet til naturskadeforsikring.

Et nytt skadeutligningssystem igangsettes i september og arbeidet med dette pågår for fullt.

Ny kompetanse er bygget opp i Norsk Naturskadepool. Dette gjelder blant annet områdene reassuranse, klimamodellering og økonomi.

Ny styresammensetning kommer også. Forsikringsselskapenes representanter er foreslått, og i den nye ordningen kommer også eksterne representanter utpekt av Forbrukerrådet og Hovedorganisasjonen Virke. I tillegg skal det velges en nøytral representant.

For kundene blir skadehåndteringen den samme. Det er forsikringsselskapene som har kundekontakt og gjør opp skadene etter sine egne vilkår.

Men det blir en rekke endringer for forsikringsselskapene.

Det er Stortinget som har vedtatt endringene.

Felles naturskadefond

Fremover skal forsikringsselskapene avsette naturskadekapitalen i et fond som forvaltes av Norsk Naturskadepool. Ordningen innebærer at naturskadekapitalen skal vokse i år med overskudd. Samtidig skal selskapene kunne få underskuddsdekning i år hvor naturskadeerstatninger har overskredet innbetalingene.

Kurs i nytt system 

Forsikringsselskapene har blitt invitert til opplæring i nytt system og håndteringen av dette. En brukerveiledning blir også sendt ut. Dessuten er Norsk Naturskadepool i dialog med IT-ressurser i forsikringsselskapene.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Ståle Solem Ingebrigtsen
  • adm. direktør
Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Synnøve Bjerved Folkvord
  • Skadesjef for Norsk Naturskadepool og Panthavergarantipoolen