Mønstertakstskjema

Hvis det ikke åpnes, følg med på oppgavelinjen. Mønsterskjemaet er ikke låst (for enklere bruk), men malen må følges.
 
NB! Takstkonsulenter som besiktiger en skade som er meldt som antatt naturskade, men som ikke er det, kan bruke ordinær takstrapportmal - ikke mønstertakstmalen. Selskapet kan i slike tilfeller likevel avregne taksthonoraret.