Saksbehandling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Saksbehandling

Naturskader skal behandles med utgangspunkt i selskapets vilkår.

Selskapet kan avregne skaden i samsvar med gjeldende Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool.

Det er utarbeidet lempningsregler for skader under kr 100 000 der kravet om takst kan fravikes. 

Dersom skaden er under kr 50 000 er det ikke krav om å vurdere avkortning for svak konstruksjon.

Se Lempningsregler

Faktainnsamling

NB! Ny takstgrense på kr 100 000 fra og med 1. januar 2021 (Lempning fra kravet om taksering trådte i kraft fra 1.januar 2010 - jfr. pkt. 3) 1. Melding om skade Skjemaet første melding om naturskade skal benyttes i forbindelse med koordinering og store enkeltskader. Forøvrig skal dokumentasjon i forbindelse med melding av skaden alltid foreligge på skadesaken. 2. Takstrappor...