Saksbehandling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Saksbehandling

Naturskader skal behandles med utgangspunkt i selskapets vilkår.

Selskapet kan avregne skaden i samsvar med gjeldende Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool.

Det er utarbeidet lempningsregler for skader under kr 50.000 der kravet om takst kan fravikes og der kravet om å vurdere avkortning for svak konstruksjon også kan fravikes.

Se Lempningsregler

Faktainnsamling

Lempning fra kravet om taksering trådte i kraft fra 1.januar 2010 - jfr. pkt. 3 1. Melding om skade Skjemaet første melding om naturskade skal benyttes i forbindelse med koordinering og store enkeltskader. Forøvrig skal dokumentasjon i forbindelse med melding av skaden alltid foreligge på skadesaken. 2. Takstrapport Alle naturskader på bygning, hageanlegg, gårdsplass og...