Saksbehandling

Naturskader skal behandles med utgangspunkt i selskapets vilkår.

Selskapet kan avregne skaden i samsvar med gjeldende Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool.

Det er utarbeidet lempningsregler for skader under kr 100 000 der kravet om takst kan fravikes. 

Dersom skaden er under kr 50 000 er det ikke krav om å vurdere avkortning for svak konstruksjon.

Se Lempningsregler