Krevende værforhold med mye nedbør

Publisert

Overvann. Sluk. Foto.

Foto: kalpis/Adobe Stock.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel på grunn av krevende værforhold med mye nedbør, sterk vind og fare for skred. Dette spesielt for Vestlandet, Rogaland og Agder. Det må påregnes et stort antall skader på bygninger, innbo, hageanlegg, tomt og veier.

Store nedbørmengder kan gjøre det krevende å skille ordinære overvannskader fra naturskader ved flom – enten ved oversvømmelse fra vassdrag eller ved villbekk.

Se ellers melding fra Skadeutvalget 1/24.