Ekstremværet Ingunn gjorde skade for nærmere 500 millioner kroner

Publisert

Skyet vær. Foto.

Foto: AMIT/Adobe Stock.

Det er anslagsvis 6500 skader og erstatninger på opp mot 500 millioner kroner på hus, bygninger og innbo etter stormen Ingunn.

Det viser beregninger fra Norsk Naturskadepool. Tallene kan fortsatt bli endret.  

Det ble aller flest skader i Nord- Norge og Trøndelag, men stormen traff også andre deler av kysten.

­­­­ – Det ble mest takskader, men enkelte ble hardt rammet og fikk omfattende materielle skader, sier administrerende direktør i Norsk Naturskadepool, Ståle Solem Ingebrigtsen.

I tillegg til skader på bygninger, har også forsikringsselskapene fått meldinger om skader på biler og båter etter uværet.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Ståle Solem Ingebrigtsen
  • adm. direktør
Stine Neverdal