Stormen Ingunn traff hardest i nord

Publisert

Høye bølger. Foto.

Foto: Frank/ Adobe Stock.

Skadetallene etter ekstremværet Ingunn stiger, men skadetallene ser ikke ut til å bli like ille som først fryktet.

Så langt er det anslått rundt 4000 skader og erstatninger på opp mot 300 millioner kroner på hus, bygninger og innbo i forbindelse med stormen Ingunn, viser oppdaterte tall fra Norsk Naturskadepool. Tallene er foreløpige og kan bli endret.  

Det er så langt registrert flest skader i Nord- Norge, men skadene sprer seg langs store deler av kysten.

­­­­ – Det er for tidlig å oppsummere skadebildet, men det ser ut som det har gått noe bedre enn fryktet totalt sett, selv om enkelte er hardt rammet av omfattende skader, sier administrerende direktør i Norsk Naturskadepool, Ståle Solem Ingebrigtsen.

Det er særlig takskader det rapporteres om, der deler av tak har løsnet i stormen som nådde orkan styrke flere steder. Flere naust har også blåst på sjøen og bordkledning har løsnet fra en rekke bygninger.

I tillegg til skader på bygninger, får forsikringsselskapene også meldinger om skader på biler og båter etter uværet.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Ståle Solem Ingebrigtsen
  • adm. direktør
Stine Neverdal