Naturskadetopp i 2023

Publisert

Gult hus omringet av flomvann.

Ekstremværet Hans utgjør 40 prosent av de samlede naturskadeerstatningene for 2023. Foto: NTB

I fjor var det mange naturskadehendelser og erstatningene er rekordhøye. Naturskadeerstatningene er anslått til nesten 3,8 milliarder kroner, viser tall fra Norsk Naturskadepool.

Ekstremværet Hans trekker erstatningene kraftig opp og utgjør over 40 prosent av de samlede naturskadeerstatningene for fjoråret. Erstatningene gjelder skader på bygninger og innbo etter naturskadeforsikringsloven. I tillegg kommer blant annet omfattende skader på infrastruktur som ikke er omfattet av forsikringsordningene.

– 2023 skiller seg kraftig ut med høye erstatninger og store skader. Det har vært et krevende år for mange skadelidte, sier Ståle Solem Ingebrigtsen, administrerende direktør i Norsk Naturskadepool.

Under ekstremværet Hans var det særlig flomskader som rammet enkeltområder og innbyggere hardt. Nesbyen, Ål, Nord-Aurdal og Ringerike er blant kommunene med mest skader.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brann gjennom hus og innboforsikringen, er automatisk også forsikret mot naturskader. Dette følger av naturskadeforsikringsloven.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som selger brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap som behandler skadesakene på lik linje som ved andre skadeoppgjør. Ordningen innebærer at forsikringsselskapene i etterkant får utlignet utbetalingene ut fra markedsandeler gjennom Norsk Naturskadepool.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon