Naturskadeåret 2023 når nye høyder

Publisert

Foto: Frederik Ringnes / NTB.

Erstatningene etter naturskader er rekordhøye i 2023 med nesten 4,2 milliarder kroner. Det er særlig erstatningene etter ekstremværet Hans som trekker summen opp.

Flere av skadene har tatt tid å utbedre, blant annet fordi det må tørkes grundig opp etter flom med påfølgende vannskader.

Skader knyttet til ekstremværet Hans er beregnet til 1,9 milliarder kroner og utgjør opp mot  halvparten av naturskadeerstatningene for fjoråret.

– Jeg er særlig imponert over hvordan de mange flomrammede håndterte vannets herjinger. Heldigvis har vi gode erstatningsordninger for naturskader her i landet, sier Ståle Solem Ingebrigtsen, administrerende direktør i Norsk Naturskadepool.

Under ekstremværet Hans var det særlig flomskader som rammet enkeltområder og innbyggere hardt. Ringerike, Nesbyen, Ål og Nord-Aurdal er blant kommunene med flest skader.

Erstatningene gjelder skader på bygninger og innbo etter naturskadeforsikringsloven. Skader på blant annet biler og båter kommer i tillegg til naturskadetallene.

I tillegg kommer også skader på infrastruktur som ikke er omfattet av forsikringsordningene.

Fjellskred i Halden

Erstatningene gjennom naturskadeforsikringsordningen er nå anslått til 1,3 milliarder kroner etter skredet som rammet Norske Skogs papirfabrikk i Halden. Skredet inntraff i april og ingen mennesker kom fysisk til skade. Det ble imidlertid store materielle skader på fabrikken, da både bygninger og maskiner fikk skader.  

Mange skader hittil i år

Så langt i 2024 har det også vært mye naturskader. Stormen Ingunn førte til naturskadeerstatninger for nesten en halv milliard kroner, viser oppdaterte anslag fra Norsk Naturskadepool. Det ble aller flest skader i Nord- Norge og Trøndelag, men stormen traff også andre deler av kysten.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Ståle Solem Ingebrigtsen
  • adm. direktør
Stine Neverdal