2023 blir et omfattende naturskadeår

Publisert

Hus delvis oversvømt. Foto.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.

Mange og kostbare naturskader rammet landet vårt i 2023. 2023 er det dyreste året siden naturskadeforsikringsordningen ble opprettet i 1980, viser tall til og med november.

Da ekstremværet Hans rammet store deler av Østlandet i august ble flomskadene mange og omfattende. I tillegg rammet et fjellskred en stor industribedrift i Halden i april.

Disse to hendelsene trekker naturskadeerstatningene kraftig opp til rundt 3,5 milliarder kroner hittil i år (per 30.november), viser tall fra Norsk Naturskadepool.

Erstatningene gjelder skader på bygninger og innbo etter naturskadeforsikringsloven.

Mange flomskader

Under ekstremværet Hans var det særlig flomskader som rammet enkeltområder og innbyggere hardt. Nesbyen, Ål, Nord-Aurdal og Ringerike er blant kommunene med mest skader.

Nesten 90 prosent av naturskadene etter ekstremværet Hans er flomskader, mens resten av naturskadene er fordelt på skred og stormskader. I tillegg til det som er definert som naturskader etter loven, er det også en rekke skader som skyldes vanninntrenging utenfra.

– I år har skadesakene stått i kø utover høsten. Det er beundringsverdig hvordan mange berørte av flommens herjinger håndterte dette, sier Ståle Solem Ingebrigtsen, daglig leder i Norsk Naturskadepool.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Stine Neverdal