Værobservasjoner

Gå til hovedinnhold

Værobservasjoner

 

Vind

Vindobservasjoner som grunnlag for å avregne skaden gjennom NP, finner takstkonsulenter på Yr.no, samt ved befaring;

  • med egne observasjoner og beregninger av skadd objekt og konstruksjonens styrke
  • vurdering av innvirkning av topografi på skadestedet (og eventuell forsterkende effekt av vindlast)
  • skadelidtes kjennskap til konstruksjonens eventuelle svakheter

Vindhastighet som minsteverdi for erstatningsbetingende storm (i kast) er 20.8 m/sek, mens bygnings bestandighet og konstruksjon følger byggeforskriftenes krav til vindlastopptak på skadested og -tidspunkt. Dette skal alltid gjengis i takstrapporten.

Se www.yr.no

  • velg aktuelt sted i søkefeltet øverst - f.eks. Rygge (Moss, Viken)
  • velg 'Været som var' (i venstremenyen)
  • du får nå en lenke til de nye sidene som viser historikk - 'Her finner du værhistorikk for dette stedet under historikkfanen'
  • klikk på denne lenken
  • klikk deretter på 'Historikk'
  • her får du historikk for siste 13 måneder, siste 30 dager og siste 24 timer
  • hvis du vil ha data for en bestemt dato, velg 'Datosøk' - da får du opp verdiene for temperatur, nedbør og vind

Legg merke til at ikke alle målestasjoner kan levere full oversikt. 

Her er en oversikt som viser hvilke meteorologiske stasjoner som er i drift i Norge og hvilke værdata de ulike stasjonene gir. Husk at du finne en målestasjon som har historiske vindmålinger.

Hvis ønsket observasjon mangler må du gjenta søket på alternativ målestasjon evt. kontakte Meteorologisk institutt

Tidligere abonnement hos Storm geo er avsluttet.

Se også Storm.

 

Stormflo

Observasjoner finner vi hos kartverket.no/sehavnivå.

Se også Stormflo.

 

Tidligere anbefalte eKlima - portalen til Meteorologisk institutts klimadatabase - er ikke lenger tilgjengelig for almenn bruk. Ved særlig behov må met. no kontaktes.