Værobservasjoner

Gå til hovedinnhold

Værobservasjoner

 

Vind

Vindobservasjoner som grunnlag for å avregne skaden gjennom NP, finner takstkonsulenter på Yr.no, samt ved befaring;

  • med egne observasjoner og beregninger av skadd objekt og konstruksjonens styrke
  • vurdering av innvirkning av topografi på skadestedet (og eventuell forsterkende effekt av vindlast)
  • skadelidtes kjennskap til konstruksjonens eventuelle svakheter

Vindhastighet som minsteverdi for erstatningsbetingende storm (i kast) er 20.8 m/sek, mens bygnings bestandighet og konstruksjon følger byggeforskriftenes krav til vindlastopptak på skadested og -tidspunkt. Dette skal alltid gjengis i takstrapporten.

Se www.yr.no

  • skriv områdenavn- f.eks. Hvaler
  • velg aktuelt sted i venstremeny - f.eks. Skjærhalden
  • velg 'Været som var' (i venstremenyen)
  • velg 'Datosøk' - da får du opp verdien for kraftigste vindkast

NB! Ikke velg 'Detaljert', du vil da få opp verdier for kraftigste middelvind - ikke kraftigste vindkast, som jo er kriteriet for storm.

Legg merke til at ikke alle målestasjoner kan levere full oversikt.

Hvis ønsket observasjon mangler må du gjenta søket på alternativ målestasjon evt. kontakte Meteorologisk institutt

Tidligere abonnement hos Storm geo er avsluttet.

Se også Storm.

 

Stormflo

Observasjoner finner vi hos kartverket.no/sehavnivå.

Se også Stormflo.

 

Tidligere anbefalte eKlima - portalen til Meteorologisk institutts klimadatabase - er ikke lenger tilgjengelig for almenn bruk. Ved særlig behov må met. no kontaktes.