Taksering - bruk av ansatte i eget selskap

Gå til hovedinnhold

Taksering - bruk av ansatte i eget selskap

I følge instruks for Norsk Naturskadepool dekker naturskadepoolen oppgjørskostnader som takstutgifter, reise- og diettgodtgjørelse og nødvendige honorarer. Videre dekker naturskadepoolen selskapenes egne oppgjørskostnader etter visse satser.

Honorering av selskapsansatte takstkonsulenter skjer med fastsatt godtgjørelse for hver takstrapport.

Gjeldende honorarsatser:   

Se Sirkulære 1/14 Honorar ved bruk av interntakst.

Last ned skjema for beregning av honorar her.

Formelle krav tl hvem som kan taksere naturskader for eget selskap, er uendret siden Sirkulære 11/03.

Se også Taksering.