Solcellepanel

Gå til hovedinnhold

Solcellepanel

Solcellepanel er definert som del av bygning. De kan lett bli utsatt for vindskader. Dersom det oppstår skade på solcellepanelet alene, benyttes unntak som for Skilt og Markiser.
 
Med solcellepanel menes i denne sammenheng små paneler som eksempelvis monteres på gavlveggen.
 
Store solcellepaneler, som dekker store deler av taket, kan derimot avregnes dersom det har oppstått naturskade. Det samme gjelder ved naturskade på solcelletakstein.