Skilt

Gå til hovedinnhold

Skilt

Behandles etter reglene nevnt under antenner.

Uansett kan skader på slike objekter alene ikke avregnes, uavhengig av årsaken til skaden på skiltet/ antennen.

Med skilt og lignende menes eksempelvis skjermer på fotballbaner og lignende steder for idretts- og kulturarrangementer. Slike skjermer erstatter i stor grad gamle reklameskilt og har en litt annen funksjon enn et TV-apparat som brukes hjemme privat. Skjermene viser ofte vekselvis reklame, informasjon, opptak og direkte (live) bilder fra det som skjer på arenaen.

Nyere arenaer har ofte LED-reklameskilt som er montert rundt banen. Slike er også å betrakte som skilt.