Antenner

Gå til hovedinnhold

Antenner

Lov om naturskadeforsikring unntar i § 1, annet ledd, skade som alene rammer antenner, skilt o.l. Selv om selskapene har utfyllende dekninger, kan ikke en slik utvidelse avregnes i naturskadepoolen. Naturskade på slike objekter alene er unntatt uavhengig av årsaken til skaden.

Antenner kan være festet til bygning eller på annen måte, f.eks. stå separat i en hage. Parabolantenner kan ofte være montert på en slik måte.

Risikoen for skade vil være omtrent like stor om antennen er festet til en bygning eller festet til en stolpe e.l.

Dersom skadelidte er utsatt for andre naturskader på samme eiendom samtidig, gjelder ikke unntaket.

Det må uansett vurderes om antennen er festet forsvarlig og om skadelidte kan bebreides.

Se også Skilt - og avsnittene om Lysaviser og Markiser