Markiser

Gå til hovedinnhold

Markiser

Markiser er unntatt dekning etter bestemmelsen "antenner, skilt o.l.", jfr. naturskadeforsikringsloven § 1 andre ledd.

Naturskade på markiser alene kan derfor ikke avregnes.

Se Antenner og Skilt.

 

Ankesaker:16/88
28/89
47/89
151/89
94/94

markise - unntatt
markise - unntattLysavis Unntatt 
baldakin - anses som skilt o.l.
markise - ikke skadet alene - erstattet uten vurdering for skyld