Piper

Gå til hovedinnhold

Piper

Piper er stormutsatt fordi det kan være mangler ved avstiving og armering over tak. Noen ganger monterer skadelidte selv pipen. Piper er utsatt for klimatiske påkjenninger slik at vedlikehold er påkrevd.

Vedlikeholdsmangler kan gi seg uttrykk ved pussavskalling, løse og oppsprukne fuger, rustne beslag, løse pipehatter og løse heller. Alle disse momenter kan gi større sannsynlighet for skade ved frost og vind.

Det må vurderes i den enkelte sak om skadelidte kan bebreides for feil eller svakheter.
 
 
 
Ankesaker:

353/93
375/93
Vesentlig svekket pga mangelfullt vedlikehold
Mangelfull armering/bardunering
100% avkortning
  50% avkortning