Lunnbru / lundbru / lunnebru

Gå til hovedinnhold

Lunnbru / lundbru / lunnebru

Dette er tømmerstokker som ligger delvis nedgravd i bakken og som har til hensikt å gjøre transport av båter så lett som mulig til og fra naust/båthus. I noen tilfeller er lagt plank (gulv) på tømmerstokkene. Lunnbru/lundbru omfattes ikke av begrepet bygning og naturskade på slike innretninger kan ikke avregnes. Se også Båtopptrekk og Båtstø