Båtstø

Gå til hovedinnhold

Båtstø

Begrepet båtstø kan ha flere betydninger:

1. Båthus

Dette er en slags bygningskonstruksjon som består av vegger og tak – se illustrasjon. Slike båthus/båtstøer kan være gjenstand for brannforsikring og naturskade på slike kan avregnes.

Vær imidlertid oppmerksom på at slike byggverk ligger svært utsatt til for vær og vind, noe som medfører at takstkonsulenten må være oppmerksom på og beskrive konkret mulige svakheter. Se Svak konstruksjon.

Båtstø, foto C.Hill


2. "Vei” opp fra sjøen til naustet

Begrepet ’båtstø’ brukes også om ”veien” opp fra sjøen og til naustet/båthuset. Denne ”veien” er gjerne jevnet ut og ryddet for store steiner, slik at det skal være enkelt å frakte båten.

På tvers i støa kan det ligge trestammer, lunner, som båten kan gli på. En slik innretning kalles også lunnbru/lundbru/lunnebru.

Naturskade på båtstø – i betydningen ”vei” opp fra sjøen – kan ikke avregnes. Se også håndbokens kapittel om Hageanlegg og det som er skrevet under avsnittet ’Strandsone’

(Kilde: Wikipedia  Foto: C. Hill)