Båtopptrekk

Gå til hovedinnhold

Båtopptrekk

Det er selskapets vilkår og  vilkårets definisjon av begrepet bygning som er avgjørende når det skal trekkes grense mellom hva som er bygning og hva som faller utenfor bygningsbegrepet.

Bygningsforsikringen omfatter tradisjonelt det som befinner seg innenfor bygningens veggliv. Tilsvarende – det som befinner seg utenfor bygningens veggliv omfattes ikke, og kan da heller ikke avregnes.

Det er vanlig at bygningsforsikring også omfatter fastmontert utstyr som er nødvendig for at bygningen skal fungere etter sitt formål. Installasjoner – også fastmonterte – som er montert for eller ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet omfattes ikke av begrepet bygning.

Båtopptrekk som befinner seg utenfor bygningen kan avregnes såfremt bygningen er forsikret. 

Båtopptrekk i form av en vinsj fastmontert inne i naustet vil normalt også være omfattet og kan avregnes. 

Vær oppmerksom på at for eksempel vogn som brukes til å trille båten til og fra naustet heller ikke er en del av bygningen. Slike vogner – som ofte går på skinner – vil være å betrakte som løsøre (eiendeler). Skade på slike vogner kan avregnes i den utstrekning selskapet har tegnet løsøreforsikring på skadestedet.

Se også Båtstø, Lunnbru/lundbru/lunnebru og Brakker, stabbur, naust, garasje o.l. byggverk