Løsøre

Gå til hovedinnhold

Løsøre

Dette avsnittet gjelder skade på løsøre, det vil si primært uforankrede gjenstander som ikke er bygning.

Saksbehandler må alltid vurdere om skadens inntreden og omfang kan knyttes opp mot forhold nevnt i naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd, dvs. mulig reduksjon om kunden er å laste for ikke å ha sikret løsøregjenstanden(e) tilstrekkelig. 

Ved samtidig skade på bygning og løsøre gjøres eventuell reduksjon på hele skaden.

Det er ikke krav om taksering ved naturskade som rammer løsøre. Slike skader skal likevel være like godt dokumentert hva angår årsak og omfang.

Se Taksering.

 

Ankesaker

24/98 Paller- Pallene stod ytterst på kaikanten, og kunne vært bedre sikret - 50%
20/02 Materialer - manglende forankring, utsatt plass, vannstand ikke spesielt høy -50%
24/06 Materialer - Avslått, ikke direkte storm