Hobbyveksthus

Gå til hovedinnhold

Hobbyveksthus

Hobbyveksthus behandles etter reglene for løsøre (se dette).  

Det må vurderes om skadelidte kan bebreides for feil og svakheter. 

  • Er monteringsanvisningen fulgt?
  • Har hobbyveksthuset tidligere vært skadet?
  • Har skadelidte hatt skade på andre hobbyveksthus? 

Det er en forutsetning at monteringsanvisningen er fulgt. Dersom hobbyveksthuset tidligere har vært skadet, har skadelidte konkret kunnskap om risikoen for naturskade og han har en oppfordring om å forebygge fremtidige skader. Dette kan eksempelvis være å forsterke hobbyveksthuset generelt eller sørge for bedre innfesting. Det samme gjelder dersom skadelidte har hatt naturskade på andre hobbyveksthus på forsikringsstedet. 

Vær oppmerksom på store variasjoner i konstruksjon og styrke, jf punktet om veksthus

Det er ikke anledning til å avkorte på objektivt grunnlag - at hobbyveksthus er en svak konstruksjon i seg selv.

En eventuell avkortning må være begrunnet i subjektive forhold som skadelidte kan lastes for.