Veksthus

Gå til hovedinnhold

Veksthus

Veksthus oppfyller bare i få tilfeller de generelle dimensjoneringskrav i henhold til plan- og bygningsloven. Det er derfor ikke relevant å måle konstruksjonen mot de kjente normer.

Som hovedregel skal derfor fradrag regnes for hele skaden (ingen minstegrense) vurdert ut fra konstruksjonen sett i forhold til plan- og bygningsloven og om skadelidte kan bebreides for feil og svakheter.

Dersom det skadde veksthus oppfyller de generelle dimensjoneringskrav i plan- og bygningsloven, men det allikevel blir påvist svak konstruksjon, må skadelidte orienteres om mulig reduksjon ved neste skadetilfelle om svakhetene ikke blir rettet.

Ved gjentatte skader på samme veksthus gjelder avkortningsreglene under avsnittet om Gjentatte skader.

 

Ankesaker

NSN -2013-1249
        -2014-8564
        -2014-27649
        -2014-27582