Gjentatte skader

Gå til hovedinnhold

Gjentatte skader

Gjentatt skade vil ikke uten videre medføre reduksjon i erstatningen. Det kan imidlertid være aktuelt å vurdere avkortning i erstatningen dersom sikrede har konkret erfaring for at skade kan oppstå eller eventuelt kan oppstå på nytt - innen et forholdsvis kort tidsperpektiv fordi "... skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang".

I praksis må saksbehandler ved første skade gjøre skadelidte oppmerksom på eventuelle svakheter (f.eks. manglende mekanisk festing av tak, innredning av flomutsatt kjelleretasje) og konsekvensen av hva som vil skje ved neste skade om forebyggende tiltak ikke er iverksatt. 
 
Hvis sikrede har gjort alt som med rimelighet kan forlanges, kan ikke selskapet avkorte skaden.


Forslag til avkortningsregler:
Ved påfølgende skade - om skadelidte var gjort oppmerksom på svakhetene og saksbehandler har stilt krav til forbedring - skal det gjøres dobbelt så stort fradrag som ved første skade - minimum 30%.

Ankesaker

 2/95   stormflo - innredet kjeller i 1989 - mer enn 2  skader  100%
11/95  stormflo - bolig - mer enn 2 skader                          100%
64/95  storm - driftsbygning - tidligere skade (god sak)          40%
71/95  stormflo - kjent risiko - ikke flyttet                          100%     
07/02  flom - 4. skade                                                    100%