Vedlikehold

Gå til hovedinnhold

Vedlikehold

Manglende eller dårlig vedlikehold kan i noen tilfeller være en medvirkende årsak til skadens inntreden og/eller omfang. Takstkonsulenten må i slike tilfeller beskrive konkret i takstrapporten hva det manglende eller dårlige vedlikeholdet består i. Tilsvarende må takstkonsulenten beskrive eventuell årsakssammenheng.

Se råteskader.

Ankesak 35/97 Mangelfullt vedlikehold - 30%.