Utvendig ledning

Gå til hovedinnhold

Utvendig ledning

Skader oppstått i 2016 eller senere

Utvendig ledning er medforsikret i samsvar med selskapets egne vilkår, jfr. avregningsvilkår av 01.01.2016 eller senere.

Når bygning er omfattet i henhold til avregningsvilkårets pkt. 3.1., kan selskapet i tillegg avregne:

Utvendige ledninger (inklusiv drensledning) med tilknyttet utstyr, herunder tank, som fører væske, elektrisitet, signaler eller gass til eller fra bygning, frem til tilknytningspunkt for offentlig ledning, spredeledning, brønn eller borehull.

Se også Rørledning og Kabler og rør som ligger nedgravd i bakken.

 

Skader oppstått i 2015 eller tidligere

3.1.1 Når bygning er forsikret, omfattes også utvendige ledninger med tilknyttet utstyr- herunder tank- som fører elektrisitet, signaler, gass, eller væske til eller fra bygning, frem til tilknytningspunkt for offentlig ledning, spredeledning, egen brønn eller reservoar.

Presisering I:

Vilkårsendring fra 01.01.2012 har for pkt 3.1.1 medført at drensledning har blitt oppfattet unntatt fra dekning.

Vilkårspunktet har kun fått en forenkling av tekst, drensledning er å forstå medtatt (som utvendig ledning som fører væske - fra bygning).

 

Presisering II:

Tilleggsdekningen som over nevnt, gjelder pr. bygning nevnt i forsikringsbeviset

Erstatningen er begrenset til kr 200 000.

 

Se også Rørledning.