Rørledning

Gå til hovedinnhold

Rørledning

Det er selskapets erstatningsregler som gjelder og selskapet kan avregne skaden i samsvar med Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Det samme gjelder for drensledning, som også kan avregnes dersom drensledning omfattes i selskapets vilkår.

Se Utvendig ledning og Kabler og rør som ligger nedgravd i bakken.