Tømmer

Gå til hovedinnhold

Tømmer

Naturskade på tømmer, dvs. felt skogsvirke, kan avregnes mot Norsk Naturskadepool dersom tømmeret er brannforsikret.

Etter lov og avregningsvilkår erstattes ikke naturskade på skog på rot - se Skog.