Tilhenger

Gå til hovedinnhold

Tilhenger

Tilhenger til bil er unntatt fra dekning i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1 2. ledd. Dette gjelder alle typer tilhengere - såfremt de kan koples på bilens hengerfeste - også tilhengere som brukes i næringsvirksomhet, f.eks. sauehenger, henger for transport av minigraver, gravemaskiner o.l.

Traktortilhenger har imidlertid mer karakter av å være en løsøregjenstand, da som driftsløsøre i landbruket. Slike traktortilhengere kan avregnes i poolen dersom de er brannforsikret.


Se ellers punktet om Campingvogner og Gompi.