Campingvogner

Gå til hovedinnhold

Campingvogner

Campingvogn er "tilhenger til bil" og naturskade på campingvogn kan derfor ikke avregnes mot Norsk Naturskadepool.

Unntak:

1. Når campingvogn er permanent oppstilt og vognen er forsikret som hytte. Vurderingen av avkortning er da som for brakker og stabbur.

2. Dersom campingvogn er vare i næringsvirksomhet, behandles den etter  reglene for løsøre.

 

Ankesaker:

75/86 vare, meget lett konstruksjon 50% avkortning
98/89 vare, stort skadeomfang 40% avkortning
37/89 vare, lett konstruksjon 50% avkortning