Stillaser

Gå til hovedinnhold

Stillaser


Vurderes på tilsvarende måte som for bygg under oppføring. Ofte er vindfanget stort og avstivning/innfesting mangelfull.

I noen tilfeller vil opplysninger kunne innhentes hos det lokale Arbeidstilsyn eller politiet.

Pass på at stillaset er forsikret og at naturskadepremie er betalt.

Det må vurderes om skadelidte kan bebreides for feil eller svakheter. Ofte er stillaset satt opp av sikrede i næringsvirksomhet hvor aktsomhetskravet er betydelig strengere enn for privatperson.
 

Ankesak: 42/94 ingen svakheter påvist ingen avkortning 
  Se ankesaker for bygg under oppføring.