Skadesanering

Gå til hovedinnhold

Skadesanering

Det vil i mange tilfelle være behov for å foreta skadesanering etter naturskader. Arbeidet kan omfatte både bygning- og løsøreskader og består i:

  • rengjøring og desinfisering
  • avfukting
  • bygningsmessige rivingsarbeider

Selskapene rekvirerer selv saneringsfirma på løsøreskader. Takstmannen vil ofte, og alltid etter avtale med selskapet, rekvirere bygningssanering.

Saksbehandler må alltid på forhånd definere oppdraget som gis til saneringsfirmaet. 

Ved større skader på bygninger, som er eldre, fraflyttede, urasjonelle, m.v., bør ikke skadesanering iverksettes før det er klart at bygningen skal repareres. Dette da eiere av slike bygninger ofte får et økonomisk oppgjør uten at reparasjon blir utført. Saneringskostnader blir da ofte unødvendige tillegg.

Den samme vurdering må alltid gjøres for løsøre.

Vær oppmerksom på at Skadestedsprotokoll og Måleprotokoll sanering skal foreligge.

Se for øvrig kapittelet om Flom.