Siloer

Gå til hovedinnhold

Siloer

Utvendige siloer skal vurderes på samme måte som Brakker, stabbur, naust, garasje og lignende byggverk.

Vær oppmerksom på at siloer ofte står tomme, og dermed er meget utsatt for vindskader. Dette kan ha sammenheng med endrede driftsforhold i landbruket.

Mangelfull innvendig avstivning og forankring vil ofte være medvirkende årsak til at skader skjer.

Oppføring av siloer av ofte utført av forsikringstaker.

Det må vurderes om skadelidte kan bebreides for feil og svakheter.
 
 
Ankesak: 69/94 silo under oppføring - selvbygger - dårlig avstivning 50% avkortning