Brakker, stabbur, naust, garasje o.l. byggverk

Gå til hovedinnhold

Brakker, stabbur, naust, garasje o.l. byggverk

I tillegg til ofte å være vindutsatte, er slike bygninger ofte plassert direkte på grunn eller pillarer uten noen form for forankring. Bygninger av denne type kan også være mangelfullt vedlikeholdt.

Takstkonsulenten må i så fall vurdere om det foreligger svak konstruksjon og skadebehandler må vurdere avkortning, dersom sikrede er å bebreide for svakheten.

Typiske svakheter kan være:

  • forankring

  • pillarenes beskaffenhet

  • synlig råte

  • lett taktekking (særlig stabbur der opprinnelig tekking er skiftet)

  • beliggenhet

Dersom det er totalskade (eller tilnærmet totalskade) på slike byggverk, må takstkonsulenten, vurdere bygningens omsetningsverdi (alternativt avkastningsverdi) i tillegg til å kalkulere hva det vil koste å gjenoppføre bygningen. Dette er også aktuelt dersom skaden av en eller annen årsak  ikke repareres.

Se Melding fra Skadeutvalget nr. 6/19 - 'Taksering av skade på bygning - behov for å vurdere nedgang i bygningens omsetningsverdi'.

Se også Båtopptrekk.

Ankesaker:

64/94 brakke på hjul - burde innsett dårlig forankring 50% avkortning
79/94 brakker - tidligere skader - uforankret 75% avkortning
29/95 redskapshus - forankring/sideavstivning - skyld 20% avkortning
70/95 kiosk/speakerbu - burde innsett dårlig forankring 50% avkortning