Rettssak

Gå til hovedinnhold

Rettssak

 
Selskapene er ansvarlige for hele saksbehandlingen - også ved rettssaker. 
Ved rettssaker i forbindelse med naturskader skal Skadeutvalget orienteres. 
 
Underretningen til Skadeutvalget sendes pool@finansnorge.no, eventuelt kan dette skjema benyttes.
 
I samarbeid med Skadeutvalget skal selskapene i slike saker vurdere å benytte prosessfullmektiger som er godt kjent med praksis og lovverk.