Reiseregning

Gå til hovedinnhold

Reiseregning

Kostnader i forbindelse med at selskapets saksbehandler/takstmann eller andre reiser til skadestedet kan i henhold til § 10 i instruks for Norsk Naturskadepool belastes den enkelte skadesak. 

Selskapenes utgifter i forbindelse med flytting av personell fra et kontor til et annet kan ikke belastes Poolen.

Se også punktet Oppgjørskostnader.