Oppgjørskostnader

Gå til hovedinnhold

Oppgjørskostnader

Norsk Naturskadepool dekker i henhold til § 10 i instruks for poolen oppgjørskostnader som takstutgifter, reise- og diettgodtgjørelse og nødvendige honorarer.
 
Kopi av reiseregning skal vedlegges skaden.

Videre dekker poolen selskapets egne oppgjørskostnader med en sats på 3% av erstatningsbeløpet inklusive renter og kostnader, likevel minst kr 2.000. Ved skader over kr 200.000 ved samme naturulykke, reknes 1% av det overskytende beløp.