Reise i forbindelse med skade

Gå til hovedinnhold

Reise i forbindelse med skade


I de tilfeller der forsikringstaker bor langt fra skadestedet, vil vi kunne få krav om dekning av reiseutgifter i forbindelse med fremmøte på skadestedet. Dette er utgifter som sikrede selv må bære.