Eierbesvær

Gå til hovedinnhold

Eierbesvær

Utgifter som følge av eierbesvær kan ikke avregnes i poolen.

Det å eie noe innebærer at man samtidig har et ansvar for det man eier. For bygninger kan dette typisk være at man har ansvar for vedlikehold. I tillegg vil eiere av fritidsboliger og eiendommer som ikke er primærbolig, ha ansvar for tilsyn av slike eiendommer.

Når den skadede eiendommen ligger langt unna skadelidtes primærbolig, oppstår ofte spørsmålet om forsikringen omfatter utgifter til å reise til eiendommen for å skaffe seg oversikt over skadeomfanget, befaring og tilstedeværelse sammen med takstmannen, håndverkere og lignende. Det er ikke uvanlig at det er behov for at skadelidte – i egenskap av eier av eiendommen – må følge opp og ta vare på sine interesser i en skadesak. I enkelte tilfeller kan slike utgifter bli betydelige (flybilletter, leie av snøskutertransport over lengre strekninger, leie av båt og lignende). Noen krever også at den uleilighet som en skade medfører, skal kompenseres. Dette er utgifter som er typiske eksempler på såkalt eierbesvær.