Merutgifter til opphold utenfor hjemmet

Gå til hovedinnhold

Merutgifter til opphold utenfor hjemmet

Merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av naturskade, kan avregnes i samsvar med Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool pkt. 1.3.

Tap av husleieinntekt og tap av egen bolig kan også avregnes ved naturskader. Det presiseres at bygningen må være påført skade som gjør det ubeboelig.

For skader oppstått i tidsrommet 01.01.12 – 31.12.15 kan selskapet avregne inntil kr 200.000. Se for øvrig avregningsvilkår/Felles naturskadevilkår av 01.01.2012.

Skader oppstått 01.01.2016 eller senere, skal behandles i samsvar med gjeldende avregningsvilkår.

Tap av husleieinntekt og tap av egen bolig som følge av evakuering, men uten at bygningen er skadet, kan ikke avregnes.

Se også Husleietap