Husleietap

Gå til hovedinnhold

Husleietap

Fra  01.01.2012 omfattes husleietap av avregningsvilkårene.

Skader inntruffet i 2016 eller senere: Selskapet kan avregne husleietap i henhold til egne vilkår, men maksimalt inntil kr. 500.000.

Skader inntruffet i 2015 eller tidligere: selskapet kan avregne inntil kr 200.000.

 

Presisering:

  • Samlet sum for alle poster som kommer inn under dette vilkårspunktet
  • Husleietap i næringsbygg kan også utliknes
  • Det er en forutsetning at bygningen, som husleietapet er knyttet til, er fysisk skadet som følge av naturskade

Erstatningen skal beregnes i samsvar med selskapets vilkår som benyttes ved brannskadeoppgjør.

Husk at avbruddstap (driftstap = tap av næringsinntekt) ikke kan avregnes.